poniedziałek, 28 września 2015

Egipt - władza farona

Zadanie polega na interpretacji źródła historycznego tekstu oraz ikonografii. Odpowiedzi proszę przynieść na osobnych kartkach do szkoły.
Dla lepszej czytelności można ściągnąć zdjęcia na swój komputer.


2 lo termin 01.10.2018

 źródło: Starożytność i średniowiecze w tekstach źródłowych, J. Dumanowski, Sz. Olszaniec, Rumia 2002, s. 10-12 i 121-122

piątek, 8 maja 2015

WYJAŚNIENIE

KAŻDA Z GRUP MA SWÓJ KRAJ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KAŻDA GRUPA PRZEDSTAWIA SKUTKI GOSPODARCZE POLITYCZNE I SPOŁECZNE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


KORZYSTACIE Z PODANYCH LINKÓW I PODRĘCZNIKA ORAZ TAKŻE INNEJ WIEDZY

DOSTĘPNEJ 

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O BIBLIOGRAFII NA KOŃCU PRACY ! 

piątek, 10 kwietnia 2015

Podział na grupy dla 2 gim:

 Przygotowujecie projekty poszczególnych wojen w kontekście trzech  płaszczyzn: społecznej, politycznej oraz gospodarczej.

1. gr - Szwecja: Justyna, Michalina, Julia N., Ola Ł.,Bianka, Agata
2. gr - Rosja: Janek, Eryk, Władek, Przemek
3. gr - Kozacy: Maciej, Szymon(Paweł), Filip, Wiktor
4. gr - Turcja: Julia K., Magda, Ola B., KornelTERMIN - 11.05.2015

środa, 1 października 2014

Cesarz Neron

Przeczytaj uważnie teksty źródłowe. Odpowiedzi prześlij drogą mailową na piohistoria@gmail.com lub przynieś do szkoły na osobnej kartce do dnia 15.10.14. teksty pochodzą z książki , L. Bielski, Historia i dokument, Kraków 2001wtorek, 23 września 2014

Systemy Totalitarne

Przeanalizuj poniższe teksty źródłowe i odpowiedz na pytania. Odpowiedzi przynieść na osobnych kartach do dnia 10.11.2017 kl. 1 lo lub wysłać na maila piohistoria@gmali.com teksty pochodzą z książki L. Bielski, Historia i dokument, Kraków 2001

sobota, 12 lipca 2014

Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania. Odpowiedzi wyślij na maila do Dla lepszej czytelności ściągnij tekst na swój komputer.